Stichting Stadstuin Theresia
 
                                                    Samen genieten in hartje Theresia!
 
 

Donderdag 22 februari 2018, 20.00 uur


Bijbel, Joden en IsraŽl

Lezing door Dr. J. van Campen. 


De Elim-gemeente organiseert in samenwerking met de Stadstuin Theresia een lezing van Dr M. van Campen uit Ede. 

Deze lezing vindt plaats in de reeks activiteiten van Paviljoen Podium in de Stadstuin Theresia, Theresiastraat 15 a.  


Het is intussen alweer zoín kleine vijftig jaar geleden. In 1970 deed de Nederlandse Hervormde Kerk een nota uitgaan onder de titel ĎIsraŽl, land, volk en staatí. Het was een brochure met een belangwekkende inhoud die veel heeft losgemaakt onder Nederlandse christenen. Afgerekend werd met de aloude vervangingstheologie, de gedachte dat IsraŽl heeft afgedaan in het handelen van God en dat de kerk in de plaats van IsraŽl is gekomen. Alle rechten en voorrechten die God eens aan het joodse volk heeft geschonken zouden zijn overgegaan op d christelijke gemeente. Eeuwenlang werd deze visie verkondigd vanaf de kansels in de kerken, met alle negatieve gevolgen van dien. De verguizing en de vervolging van de Joden zijn er sterk door bevorderd.


In de brochure uit 1970 klonk een heel ander geluid. Nadrukkelijk werd uitgesproken dat er Ė op grond van de Bijbel Ė nog een heilvolle toekomst voor het joodse volk te verwachten valt. Bovendien werd benadrukt dat er een unieke relatie bestaat tussen de kerk en het joodse volk. Velen werden zich door de brochure bewust van de onopgeefbare band tussen de kerk en IsraŽl en vertaalden deze verbondenheid in gebed en solidariteit.


Gaandeweg is deze nieuwe visie echter onder druk komen te staan. Zowel in de kerk als in de politiek namen leidinggevende personen afstand van deze positieve visie op de positie van IsraŽl ten gunste van de Palestijnen. Een saillant voorbeeld daarvan is onze voormalige minister-president, mr. Dries van Agt, die zijn steun aan IsraŽl radicaal heeft ingeruild voor sympathie voor de Palestijnen. 


Hoe zit het nu eigenlijk? 

Hoe spreekt de Bijbel over Gods weg met het joodse volk? 

En wat kunnen wij daarmee in de huidige complexe situatie?


Over deze vragen zal het gaan in de bijdrage op 22 februari 2018.  


U bent welkom. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 


Paviljoen Podium is een wekelijke ontmoetingsplaats voor de buurt Theresia en daarbuiten: Lezingen en discussies. 

Stadstuin Theresia, Theresiastraat 15A Tilburg (013) 590 70 30Welkom in de Stadstuin Theresia!

 
Leuk dat U een virtueel bezoek komt brengen aan onze stadstuin
in de mooie wijk Theresia in Tilburg!
'Wandel' rond op onze site en neem bijvoorbeeld een kijkje bij de diverse activiteiten.