Stichting Stadstuin Theresia
 
                                                    Samen genieten in hartje Theresia!
 
 

Zorg ( thuis-) dichtbij in onze buurt is een noodzaak !!

- dinsdag 17 oktober 2017 in Theresia -
Op dinsdag 17 oktober 2017 om 20.00 uur vindt er lezing plaats in de stadstuin Theresia (theresiastraat 15A) over "Zorg dichtbij in onze buurt is een noodzaak” vanuit het buurtteam Spoorzone Thebe. 


Het buurtteam Spoorzone van Thebe is sedert medio dit jaar gevestigd in de stadstuin Theresia en we merken in deze buurt nu al, dat zorg zo dichtbij en met meer persoonlijke contacten, heel goed werkt.
De samenwerking tussen de verpleegkundigen en de buurt, vrijwillge organisaties en buurtactiviteiten versterkt de saamhorigheid in het welzijn en de zorg.( Zorg in de Buurt).  

Het buurtteam Spoorzone wil zich graag presenteren en laten zien wat zij allemaal kunnen betekenen voor de buurt (Theresia - Oud-Noord).  


De avond start met een presentatie van o.a.Karin Panis, wijkverpleegkundige, wat het team allemaal doet voor de buurt: Ze gaan in op Hulp bij persoonlijke verzorging, verpleging, wondzorg, zorg in de laatste levensfase, diabetiszorg, dementia en COPD.  Een belangrijke taak van het team is het projekt bij kwetsbare ouderen in onze buurt. Maar ook hulpmiddelen, personenalarmering en de opvolging ( hoe gaat dat in deze buurt en wat is mogelijk ?). 


Het zorgnet is een belangrijke schakel om de zelfstandigheid en redzaamheid van buurtgenoten te vergroten. De Specialischtische zorg, die in deze buurt geboden kan worden, komt ook aan de orde. Tot slot is het van belang  als men zorg nodig heeft, dat er op een efficiente en snelle  manier een indicatie wordt gegeven ( recht op zorg) en snel zorg kan worden gegeven.  In het 2e gedeelte wordt een interesante workshop gegeven met als titel "Bewegen op Muziek” door Helma van Es. En de preventieve gezondheidszorg krijgt ook aandacht. 


De ledenvereniging Thebe Extra houdt een presentatie wat zij kunnen bieden, zoals gezond eten, cursussen stoppen met Roken etc. Iedereen krijgt na afloop een tas met informatiematriaal mee naar huis. Er is natuurlijk ook ruimte voor discussie en vragen. 

info@stadstuintheresia.nl.  website: www.stadstuintheresia.nl.  

Deelname aan de lezing is gratis! Een vrijwillige bijdrage voor de stadstuin wordt echter op prijs gesteld. U bent van harte welkom op dinsdag 17 oktober om 19.30 uur inloop en de lezing vangt aan om 20.00 uur, Theresiatraat 15 A, 5041BG Tilburg.  Welkom in de Stadstuin Theresia!

 
Leuk dat U een virtueel bezoek komt brengen aan onze stadstuin
in de mooie wijk Theresia in Tilburg!
'Wandel' rond op onze site en neem bijvoorbeeld een kijkje bij de diverse activiteiten.