Nieuwsbrief SENIOR 5.0 mei 2020

NIEUWSBRIEF mei 2020 Speciaal.

Bellen met onze Senior 5.0 leden.

Enkele bestuursleden van de afdeling Theresia, Loven- Besterd van de KBO hebben de afgelopen tijd de alleenstaande leden van onze vereniging gebeld. Een ander bestuurslid nam de biljarters voor zijn rekening. We vroegen naar hun ervaringen en eventuele vraag om hulp. Waar we heel blij van werden is dat op een enkeling na iedereen met behulp van kinderen, kleinkinderen en buren het goed stelde. Het geen bezoek mogen krijgen en het ongemak niet naar buiten te kunnen en kinderen en kleinkinderen niet te zien hakte en hakt er nog steeds in.

Natuurlijk was en is er ook verdriet. Tot nu toe (15apil) is een van onze leden aan covid-19 overleden; anderen zagen (aangetrouwde) kinderen met een herseninfarct op de i.c. belanden. Weer een ander lid kon alleen maar vanachter het raam haar net geboren  kleinkind bewonderen…

Maar uit de gesprekken blijkt dat we met een generatie te maken hebben die niet bij de pakken neerzit, doorzet en er het beste van maakt.

Wat voor ons hartverwarmend was, was dat onze leden het zo op prijs stelden dat we even belden en contact opnamen. Voor ons een aanbeveling om het te blijven doen. En wat ons betreft een aansporing voor ons allemaal eens wat vaker met een ander te bellen.

Ouderen houden recht op Meedoenregeling

17 april 2020/in raadsvragen /door CDA Tilburg

Alle ouderen die onzeker waren over het al dan niet toekennen over de Meedoenregeling kunnen gerust zijn. Iedereen die in 2019 gebruik maakte van deze regeling heeft ook in 2020 recht op de Meedoenregeling. 

Zoals eerder aangegeven was er veel onduidelijkheid bij een grote groep Tilburgers

waarvoor de Meedoeregeling al jaren een middel is om mee te kunnen doen in onze samenleving. Er moesten gegevens over hun inkomen en vermogen worden aangeleverd om aan te tonen dat ze in aanmerking kwamen. De communicatie hierover is niet goed gegaan en veel mensen verkeerden in onzekerheid. Daarom wordt er nu gekozen voor deze oplossing. Iedereen die geboren is in of voor 1954 en vorig jaar in aanmerking kwam, komt in 2020 eenmalig automatisch voor de Meedoeregeling in aanmerking.

Dit is een oplossing voor dit jaar. Volgend jaar gaat er beter gecommuniceerd worden en wordt er eerder duidelijkheid verschaft. Hierdoor is het mogelijk om wel op basis van de juiste criteria de Meedoeregeling toe te kennen aan alle mensen die hier recht op hebben. Uiteraard is het de bedoeling dat juist zij, die het het hardst nodig hebben, in aanmerking komen en dat daar het beschikbare geld naar toegaat.

Versterking aanpak “Eenzaamheid” in Theresia.

Het is een groot woord, maar het zijn de kleine dingen, die mee moeten helpen om de Corona-crisis door te komen. We willen met dit project o.a.. bij het Oranjefonds, Thebe Stimuleringsfonds, en ZONMw ingediend, op kleine schaal de mensen, die gedwongen thuis moeten zijn, toch een beetje aandacht en support te geven.  Het project doen we samen met de Stadstuin, Zonnebloem , senior5.0 , Thebe , ZidB, en buurt ( o.a. wijkraad) . Maar ook als we meer bewegingsvrijheid krijgen moeten de ouderen ( boven de 70), blijven er vragen bestaan. . Hoe vrij zijn we ?  Moeten we angstig blijven ? Kunnen we weer bij elkaar komen ? Welke creatieve activiteiten kunnen we wel doen ?   Naast thuisactiviteiten wil het project ook activiteiten op afstand organiseren. De stadstuin als tuinruimte biedt hierbij mogelijkheden. We noemen een paar activiteiten: bewegingsoefeningen thuis en in de tuin, vraag en aanbod van diensten ( klusjes, boodschappen, extra schoonmaak), nieuwsberichten via ons blad (nieuwsbrief SST en Senior5.0) , Koken voor de buurt en tips voor recepten, kruiswoordpuzzels, afstandsbioscoop, huisconcertje op afstand, schrijfclub, Bingo in de tuin, adviespunt, thuiszorg en mantelzorgoplossingen.

Van de Bestuurstafel.

Vanaf medio maart heeft het bestuur de Stadstuin Theresia gesloten voor iedere activiteit. Helaas. We gebruiken de tijd wel om een op een wat klussen te doen, zoals de schoolgang op te knappen. Ton heeft daar veel werk aan gehad. Het ziet er heel mooi uit, maar is pas te zien als de accommodatie weer open gaat. ( zie foto’s in de gang). Wanneer gaan we open ? Als de overheid ( RIVM) dit aan geeft. We verwachten niet eerder als eind Mei. En dan nog maar gedeeltelijk. De tuin zal eerder open kunnen omdat er ruimte is. Aan de biologische tuin wordt ook gewerkt met de tuingroep. Op grote afstand. Verder heeft het bestuur het besluit genomen om ook aan de verduurzaming van de Stadstuin op basis van de notitie “de toekomst van de stadstuin”. Nadat we op 19 februari met een werkgroep ZidB en bestuur een stappenplan te maken, is er contact geweest met MSCI om hiervoor een stappenplan te maken en ook een verdienmodel te maken. Dit( onderzoek) gaat de komende maanden. Dus U ziet we zitten niet stil tijdens de crisis. We hopen dat iedereen er goed doorheen komt. We zullen moeten veranderen, maar ook de stadstuin.

 

Thebe; wijkteam Theresia, onze helden !!!

In stilte werken de wijkverpleegkundigen in onze wijk vanuit de wijkpost Stadstuin door. Onder leiding van Karin Panis, teammanager, wordt geprobeerd om zoveel mogelijk de vele (oude) mensen te helpen ( de basiszorg). Wel is wordt er minder zorg geven waar het gaat om schoonmaken en mantelzorg. Ook de -met Corona besmette - mensen worden ook goed verzorgd. De wijkverpleegkundigen hebben voldoende beschermende kleding, maskers, handschoenen etc..  Er wordt goed overlegd met de familie en de mantelzorg, als ze opgenomen moeten worden in het Ziekenhuis. Karin Panis zegt dat het gelukkig nog geen code Rood is.. De sociale isolatie gaat zeker nog duren tot mei. Er wordt geadviseerd, dat de oude mensen (als het niet perse moet), niet naar buiten te gaan. We hopen dat de familie en buurt een handje toesteken.

De ledenvereniging Thebe extra ( Theresia).

Ook de ledenvereniging probeert ook bij te dragen aan de corona crisis. Zo hebben ze een bijdrage gegeven aan “ONS Soepje” en mogelijk ook aan ons project eenzaamheid”. Ook bezorgen ze gezonde en heerlijke maaltijden aan huis  (Foodconnect), Zoals ook in onze wijk. Maar Thebe extra geeft ook bespaartips via online Nibud.  Zie de Thebe site.. Alle medewerkers van de wijkteams hebben krijgen bijvoorbeeld een  pompflesje handcrème eenzaamheid en support.

Nederland in Beweging” ook bij Thuis, doen !!

Bewegen is ontzettend belangrijk als je lang binnen moet blijven. Olga Commandeur en Duco Bouwens zijn iedere dag op de TV (NPO 1 en 2 ) te zien met hun bewegingsprogram. Iedereen kan het goed doen ( jong, oud en heel oud) en het kan op verschillende tijden op een dag en in een kleine ruimte. We als bestuur en redactie ook mee gedaan. We zijn eraan verslaafd nu. Straks gaan we het ook doen in de Tuin ( stads-) buiten. Dat kondigen we op tijd aan o.a. via de Stadstuin Site.

Pleidooi ruimere bezoekregeling Parkeren.

Onze wijkbewoners hebben bezwaar gemaakt tegen het tegoed 22,50 als maximum per kwartaal voor het parkeren van hun bezoekers.  Het bedrag is te weinig om 3 maanden mensen, die op bezoek komen. Na 1 of 2 maanden is het bedrag al op. En moeten de bezoekers 1 euro per uur gaan betalen, wat erg duur is voor een familiebezoekje. Dat loopt dan wel in de papieren en de bezoekers blijven weg. Vooral voor de ouderen is dit erg.  Bij de gemeente is dit aangekaart door de BST.

Geloofsbeleving in deze crisistijd (Goirke).

Het is voor veel mensen belangrijk om in deze crisistijd aan geloofsbeleving te kunnen doen. Het is een verschrikkelijke tijd voor een aantal mensen, die hun dierbaren verliezen aan Corona. Maar ook om familie en vrienden te zien lijden aan hun ziekte (in ziekenhuizen en verpleeghuizen), die ze niet mogen opzoeken.  Zij zoeken dan vaak hun steun in het geloof, in gebed en vieringen in de kerk. Echter de eucharistievieringen zijn niet mogelijk in bv  Parochie Peerke Donders waar de wijk Theresia onder valt. . Wel luiden op woensdagavond om 19.00 uur de klokken. . En dat op zondag ( tussen 9.30 uur en 11.00 uur), en op donderdag ( tussen 10.00 uur -12.00 uur) de Goirkese kerk (Goirkestraat)  open is, om een kaarsje op te steken. Houdt afstand.    Via de website ( www.parochiepeerkedonders.nl ) zijn er mogelijkheden tot gebed en bezinning.  Tot slot wordt iedere zondag op NPO2 om 10.00uur een eucharistieviering uitgezonden.

Beste leden van de KBO Tilburg en omstreken,

Veel inwoners van Tilburg en omliggende plaatsen brengen in mei een bezoek aan de Hasseltse Kapel. Een kaarsje aansteken, een rozenhoedje bidden, een snoepje kopen… het hoort allemaal bij die mooie traditie.

Dit jaar ziet de meimaand er voor de Hasseltse Kapel heel anders uit dan in voorgaande jaren. Vanwege het coronavirus hebben we in maart en april alle activiteiten moeten annuleren en dat geldt ook voor de komende meimaand. Dat wil zeggen dat er geen optredens van koren, geen bedevaartsmissen en ook geen openluchtmis met Moederdag zullen plaatsvinden. Ook zullen er dit jaar geen snoepkramen aanwezig zijn.zwmadonna

We willen de kapel in de meimaand wel graag openhouden. Daarbij hebben we uw hulp nodig. We vragen u daarom alleen naar de kapel te komen (of maximaal met één andere persoon), om 1,5 meter afstand te houden en om er voor te zorgen dat er nooit meer dan 8 personen tegelijkertijd in de kapel zijn. Als het al druk is in de kapel, kunt u buiten in het park even wachten. Zo geeft u andere mensen ook de gelegenheid om een kaarsje aan te steken.

In de meimaand gelden aangepaste openingstijden: van 09:00 tot 20:00 uur.

Ook bestaat de mogelijkheid dat de beheerder of een vrijwilliger van de kapel een kaarsje op verzoek aansteekt. Op die manier komt u niet naar de kapel, maar brandt er toch een kaarsje bij Maria!

Wie een kaarsje voor kracht wil ‘bestellen’, kan het juiste bedrag voor één of meerdere kaarsen overmaken naar bankrekening NL39 RABO 0191 2303 91 ten name van Stichting Beheer Hasseltse Kapel. In de omschrijving kan staan welke kaarsjes besteld worden. Bijvoorbeeld: 1 x noveen rood, 1 x noveen blauw of 1 x kaarsje. Er kan ook een intentie bij geschreven worden. De prijs van een noveenkaars (negen dagen) is €6,00 en een “gewoon” kaarsje kost €1,00.

Wij wensen u voor de komende periode veel gezondheid en kracht toe!

Namens het bestuur van de Stichting tot Beheer van de Hasseltse Kapel,hasskapelmark

Matt Luysterburg, beheerder