Filosofisch Café in het Paviljoen Podium

Filosoferen is voor veel mensen een verheven bezigheid, een ver-van-mijn-bed-ding. Zo is het echter niet begonnen. Ooit, zo’n 2500 jaar geleden, liep in Griekenland een zekere Socrates rond op de markt die mensen staande hield om te vragen wat ze zochten in het leven, en of ze enig idee hadden wat bijvoorbeeld rechtvaardig, mooi, moedig of wijs was.

Socrates is de peetvader van een lange traditie van nadenken over het (samen-)leven die plaatsvond in kloosters, theaters, salons, sociëteiten en café’s. Het Paviljoen Podium wil die traditie de komende winter op bescheiden en locaal niveau voortzetten.  Het gekozen thema is ‘Stoïcijnse wijsheid’.

Iemand heet Stoïcijns als hij/zij zich niet gemakkelijk van de wijs laat brengen. Maar waar komt dat begrip vandaan? Het gaat terug op een Filosofische School, de Stoa, die in de Antieke Oudheid vanaf 300 v. Chr. grote invloed had. De Stoa heeft een manier van in-de –wereld-staan ontworpen die tot op de dag van vandaag aanhangers vindt. Op de 1e avond zal filosofe Miriam van Reijen daar meer over vertellen. (Voor meer informatie over de Stoa  zie: https://denieuwestoa.nl/ )

Op de 2e avond zal Jan Vorstenbosch de vragen en mogelijkheden die zijn blijven liggen verder uitdiepen met het oog op verheldering en actualisering: wat hebben de inzichten van de Stoa ons te bieden?

De 3e avond proberen we deze inzichten verder concreet te maken in een Socratisch gesprek. Kernelementen van zo’n gesprek zijn een centrale vraag, een herkenbare concrete ervaring, en het streven om het als groep eens te worden? De Stoa heeft over de rol van de emoties een eigen opvatting, dus het ligt voor de hand om naar een emotionele ervaring te zoeken die herkenbaar is en ‘te denken’geeft.

Op die manier kan de Stoicijnse wijsheid op de proef gesteld worden en kunnen we aansluiten bij de Socratische traditie van vragenderwijs verder komen met het leiden van ons leven.

Deze eerste editie is al volgeboekt, maar als hij slaagt volgen er meer.

Jan Vorstenbosch (organisator)