Zorg in de buurt

Waarom een project Zorg In De Buurt?

Theresia is een gemêleerde wijk in het centrum van Tilburg (Oud-Noord). Er wonen mensen van diverse leeftijden en met diverse leefstijlen in goede harmonie bij elkaar. Winkel-, welzijns- en zorgvoorzieningen zijn om de hoek. De komende jaren zal er veel gaan veranderen. Zo staan er grote wijzigingen in zorg en welzijn op stapel, en is er minder publiek geld beschikbaar voor basale voorzieningen. Er zal meer beroep worden gedaan op eigen kracht en eigen initiatief van buurt en bewoners.

Initiatief nemen, voor buurt en buren zorgen is in onze wijk gelukkig geen onbekend fenomeen. Er zijn stevige netwerken van buren, vrijwilligers en professionals op diverse terreinen. En bijzonder is dat deze diverse netwerken – door de kleine schaal – als vanzelf verknoopt zijn: we weten elkaar te vinden én te helpen. Zo is recent in een deel van de voormalige basisschool de Stappen op eigen kracht een (klein) buurthuis met stadstuin gerealiseerd. De buurt heeft zich verenigd in de Stichting Stadstuin Theresia (SST) en wil zo de sociale cohesie verder versterken en een stevig - en bij buurtbehoeftes passend - vangnet realiseren.

Wat is ons doel?

In één zin? Het versterken van de samenredzaamheid in onze wijk.

Wat we daarmee bedoelen? Het elkaar kennen en dichtbij elkaar wonen vergroot de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van buurtgenoten, vrijwilligers en mantelzorgers voor mensen die hulp en steun nodig hebben. Dichtbij, creatief en zorgzaam zijn sleutelbegrippen. Professionele zorg- en welzijnsinstellingen zullen fungeren als sluitstuk van die eigen kracht. Zo weven we een stevig vangnet dat helpt om zo lang als mogelijk te blijven wonen waar je thuis bent. We denken dat een buurtonderneming of -coöperatie een bijpassend organisatorisch antwoord is op de nieuwe tijden.

Belangrijk daarbij is dat we:

  • ‘zorg’ met opzet zeer breed definiëren (van cultuur tot duurzaamheid, van dagbesteding tot kookclub, van groeneducatie tot ontmoeting): juist het op buurtniveau actief en slim combineren van al deze wensen kan in onze ogen tot ontroerende, verrassende en zeker ook efficiënte oplossingen leiden.
  • trots zijn op kracht, kennis en netwerk van onze buurtgenoten, maar dat we – zeker op het gebied van zorg en welzijn – ondersteuning bij inrichting en uitvoering nodig hebben. Langer zelfstandig blijven wonen vereist een stevig vangnet. Zonder gaten.
  • geloven in de kracht van al doende leren.