Doelstelling van de Stichting

De kerngedachte achter de Stichting Stadstuin Theresia; is dat bewoners elkaar helpen en ondersteunen om hun zelfstandigheid zo lang mogelijk te kunnen behouden. Daarnaast is het van belang dat bewoners en buurtbewoners samen actief kunnen zijn.

Bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, muziek, tuinieren, koken en handenarbeid

Daartoe worden door bewoners en vrijwilligers tal van activiteiten georganiseerd.