Doelstelling van de Stichting
 
De stichting wil in het pand van de voormalige Basisschool De Stappen een gebouw met woonfunctie realiseren, met semi-publiek toegankelijke stadstuin en ontmoetingsfunctie. Deze ontmoetingsfunctie met open stadstuin maakt onderdeel uit van de herbestemming van de voormalige Basisschool De Stappen en is daarmee onlosmakelijk verbonden.

De buurtfunctie is gepland in de oude laagbouw, de open tuin zal een gedeelte van de voormalige speelplaats beslaan. De buurtfunctie en tuin hebben een sterk ondersteunende functie voor zowel de bewoners van het te realiseren woonplan als voor de directe buurtbewoners.

De kerngedachte achter dit project is dat bewoners elkaar helpen en ondersteunen om hun zelfstandigheid zo lang mogelijk te kunnen behouden. Daarnaast is het van belang dat bewoners en buurtbewoners samen actief kunnen zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, muziek, tuinieren, koken en handenarbeid.
Ook werkfuncties kunnen in de buurtfunctie worden opgenomen. Te denken valt aan flexibele werkplekken voor (buurt)bewoners. Dit biedt mensen de mogelijkheid tijdelijk buitenshuis te werken in een rustige omgeving. Te denken valt aan ZZP-ers, eenmansbedrijfjes en een internetwerkplek. Met name voor deze activiteiten is een buurtfunctie van groot belang. Een dergelijke buurtfunctie met open tuin beoogt een onderdeel en vooral een verrijking van de buurt te zijn met een uitnodigend open karakter.
Een gevolg van deze filosofie is dat in het woonplan de woningen zodanig kunnen worden ingericht dat ook ouderen en mensen met beperkingen een uitstekende woonvoorziening krijgen.