Geschiedenis van het gebouw

Toen in 1928 de toenmalige bisschop van Den Bosch mededeelde dat er een nieuwe parochie zou komen in de buurtschap De Veldhoven, was er alleen nog maar bebouwing langs de Veldhovenring, de Oude Langstraat, de Gasthuisring en de Stedekestraat. Hier en daar stonden langs deze wegen huizen. Verder was alles wei- en akkerland met hier en daar een boerderij.
Met de bouw van de Theresiakerk, aan het Theresiaplein, werd begin jaren '30 begonnen. De terreinen waar de meisjesschool (Theresiaschool) en de jongensschool (Piusschool) zouden komen waren al bekend. Er was echter geen geld voor de start van de bouw.

Rond deze tijd werd het braakliggende terrein gelegen tussen de Theresiastraat, Minister Mutsaersstraat, Raadheer Luijbenstraat, Sasse van Ysseltstraat en de Veldhovenring bouwrijp gemaakt. Straten werden verhard en riolering werd aangelegd. Dit terrein heette toen 'De Havervelden'.

In 1937 was de gemeente bereid de jongens- en meisjesschool te bouwen. In maart 1938 werd begonnen met de bouw en in september dat jaar werden de scholen in gebruik genomen.

Voordat de basisschool in de Theresiastraat, de naam ‘De Stappen' kreeg, heeft het gebouw allereerst de namen ‘Pius X school' en ‘De Havervelden' gehad.

De Piusschool kreeg in 1954 de aangepaste naam ‘H. Pius X school' omdat paus Pius X, waarnaar de school is vernoemd, heilig werd verklaard. De H. Pius X school was een jongensschool. Later, toen de meisjesschool de St. Theresiaschool aan de Nijverstraat, fuseerde met de Piusschool, kreeg de school de naam ‘De Havervelden'.

Toen jaren later basisschool ‘Ons Stedeke' was samengegaan met ‘De Havervelden', kreeg het gebouw de naam ‘De Stappen'. Deze naam werd in 1992 door een leerling bedacht.

Bron: ‘Theresia in de schijnwerpers' en 'Van Havervelden tot Havervelden'