Ontstaan van de stichting

Toen bekend werd dat Basisschool De Stappen het pand aan de Theresiastraat te Tilburg zou gaan verlaten, hebben verschillende buurtbewoners in de wijk Theresia de handen ineengeslagen en een initiatiefgroep opgericht.

Zij wilden hiermee bereiken dat het prachtige pand behouden zou blijven. Vanaf 1 april 2008 kwamen zij wekelijks bij elkaar om te overleggen wat er met het pand zou moeten gebeuren en hoe ze dat wilden aanpakken. Daarbij werden al snel Van der Weegen Bouwontwikkeling en Gemeente Tilburg benaderd om samen met hen een plan te ontwikkelen.

Toen de plannen concreter werden en Gemeente Tilburg de initiatieven een warm hart toe droeg, hebben vier mensen van de initiatiefgroep Stichting Stadstuin Theresia opgericht.

Na ruim 2,5 jaar werden op 4 november jl. alle inspanningen beloond met de overdracht van het voormalig schoolgebouw door Gemeente Tilburg aan Van der Weegen Bouwontwikkeling, met de bedoeling de ontwikkelde plannen van de bouwmaatschappij met Stichting Stadstuin Theresia te gaan realiseren.

Verwacht wordt dat er in december 2010 nog begonnen kan worden met de eerste werkzaamheden! Als alles volgens plan verloopt, dan hoopt Stichting Stadstuin Theresia nog vóór de zomer van 2012 haar deuren te openen van het te bouwen tuinpaviljoen.