Ontstaan van de stichting

Toen begin van deze eeuw bekend werd dat Basisschool De Stappen het pand aan deTheresiastraat te Tilburg zou gaan verlaten, hebben verschillende buurhewoners in de wijkTheresia de handen ineengeslagen en een initiatiefgroep opgericht.

Zij wilden hiermee bereiken dat het prachtige pand behouden zou blijven. Vanaf 1 april 2008 kwamen zij wekelijks bij elkaar om te overleggen wat er met het pand zou moeten gaan  gebeuren en hoe ze dat wilden aanpakken. Daarbij werden al snel Van der Weegen Bouwontwikkeling en de Gemeente Tilburg benaderd om samen met hen een plan te ontwikkelen.

Toen de plannen concreter werden en de Gemeente Tilburg de initiatieven een warm hart toedroeg, hebben vier mensen van de initiatiefgroep de " Stichting Stadstuin Theresia " opgericht.

Na ruim 2,5 jaar werden op 4 november 2010 alle inspanningen beloond met de overdracht van het voormalig schoolgebouw door de Gemeente Tilburg aan Van der Weegen Bouwontwikkeling, met de bedoeling de ontwikkelde plannen van de bouwmaatschappij met " Stichting Stadstuin Theresia " te gaan realiseren.

Door de cris is heeft de verbouwing van de basisschool tot woningen en buurtvoorziening langer geduurd dan gedacht. In 2015 werden de deuren geopend. Later werd nog het Tuinpaviljoen gerealiseerd.