Paviljoen Podium
 
Een ruim een jaar bestaand initiatief in de wijk waarin maandelijks aandacht wordt besteed aan scholing, informatie, debat en ontmoeting. Het initiatief en de uitvoering ligt bij de werkgroep lezingen van Stadstuin Theresia. 
 
De afgelopen tijd is er een veelheid van onderwerpen de revue gepasseerd. Zo is o.a. aandacht gegeven aan De Achterkant van Nederland: drugs die onder- en bovenwereld verbinden; prof dr Hiebsch besteedde aandacht aan Maarten Luther en zijn Twee Rijkenleer; Met Nieuwe Ogen: we  luisterden en keken naar verhalen van Joodse Tilburgers; kwam Nico de Wit vertellen over Carnavalsoptochten als kunst; gaf ds van Campen ons inzicht in onze verhouding met Israel; hielden we twee succesvolle politieke cafés; leerden we de natuur in de wijk kennen; genoten we van een lezing van Hanneke Bedaux over kunst rond 1914-1918. 
 
De komende periode staan de volgende onderwerpen op onze agenda:
 
 • 16 januari 2019 - 19.30 u - Jos.Bedaux Architect.
  Acht werken van hem zijn onlangs op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.
  Lezing door Frans Bedaux
 • 2 of 3 februari 2019 - 14.00 u - Kinderen uit de wijk en de Week van de Poëzie
  We gaan gedichten maken met Tilburgse dichters. Het mooiste gedicht komt een jaar lang op de buitengevel van de Stadstuin te hangen.
 • 21 februari 201919.30 u - Klimaatverandering en wat dat betekent voor onze tuin
  Hans van de Staak, docent bij Helicon Groenopleidingen, komt ons adviseren.
 • 21 maart 201919.30 u - Fotograaf Wil van Dusseldorp vertelt en laat zien
  Groot fotograaf uit onze wijk heeft Tilburg in 40 jaar zien veranderen. Hij komt er over vertellen en laat er zijn foto’s van zien.
 • 17 april 201919.30 u - Kunststroming ‘De Stijl’ in Tilburg.
  Ingrid Luycks van de gelijknamige galerie komt naar de Stadstuin
 • 15 mei 201919.30 u - Filosofie en natuur.
  Inleider: Peer Elshout 
 • 12 Juni19.30 u - Prof. Van den Brink weer aan het woord. In samenwerking met de Elim gemeente
 • September19.30 u - De wijk Theresia: rooms en reformatorisch

Houdt uw mailbox in de gaten en kijk regelmatig op de website van de Stadstuin.
 
Werkgroep Lezingen: Willem Bongaarts en Hans van den Muijsenberg